શુભ વિચાર.

(ફેસ બુક પરથી ગમેલું )

ધર્મ  કરતાં  કર્મ એટલાં ચડિયાતાં  છે  કે

ધર્મ કરીને ભગવાન પાસે માગવું પડે છે ,

જ્યારે

કર્મ કરો એટલે ભગવાનને આપવું  જ પડે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s