પ્રેમ .

દિલની વાત કહેવા લખી પત્ર , મોક્લ્યો સંદેશ .

તારા શબ્દો પાછા ફરવાની રાહ જોતાં

ઘરની  સીડી   નીચે  ઉતરી

એકાંત ઓરડામાં , આવ જા કરીને

બસ ફક્ત ઘરમાં ફરતો રહીશ

પછી  એક દિવસ દરવાજે કોઈકે દસ્તક દીધા

દરવાજો   ખોલીને જોઉ  તો

મારા નામ સરનામે કોઈક આવીને ઉભાં રહ્યાં છે

એમાંના એકનાય હાથમાં મારો સંદેશ પાછો

ફરતાં ન દીઠો .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to પ્રેમ .

  1. Ramesh Patel કહે છે:

    A poem touching innermost feelings.

    Ramesh Patel(Aakashdeep)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s