એક તમંન્ના .

વસંતના  ખીલતાં ફૂલોથી , તારી યાદ શરૂ થાય છે .

આંખોની સામે ફૂલોની સુગંધ ભર્યા બગીચા રચાય છે .

અગર તૂ હોત સાથે , તો ચાલત ફૂલો ભરી રાહ પર .

ઝુલા ઝુલતાં , કોયલના મીઠા ગીત સાંભળત સાથે .

 મીઠી પ્રેમ ભરી વાત કરીને પ્રેમ સાગરમાં ડુબકી મારત સાથે .

બસ સતત આજ વિચારો દિલમાં સર્જાય છે .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to એક તમંન્ના .

  1. Ramesh Patel કહે છે:

    ઝુલા ઝુલતાં , કોયલના મીઠા ગીત સાંભળત સાથે .

    મીઠી પ્રેમ ભરી વાત કરીને પ્રેમ સાગરમાં ડુબકી મારત સાથે .
    અતર સ્નેહની સૌરભ શબ્દમાં ઝીલી ગયું
    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s