સાચો પ્રેમ.

જે મળે તેને ચાહવુ એ સમજૂતી છે.

જે ચાહો તેને મેળવવુ એ સફળતા છે.

પણ જ્યારે ખબર હોય કે જે

નથી મળવાનુ  છતાં તેને ચાહો

તે  સાચો  પ્રેમ  છે.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to સાચો પ્રેમ.

  1. પિંગબેક: અપડેટ્સ-૫ « કલબલાટ

  2. NIMISHA DALAL કહે છે:

    એકદમ સાચીવાત છે હેમાબેન નથી મળવાનું છતાં તેને ચાહો તે સાચો પ્રેમ છે..

  3. nabhakashdeep કહે છે:

    ચાહો તે સાચો પ્રેમ ..with dedication…Nicely expressed.

    Ramesh Patel(Aakashdeep)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s