આવી તારી યાદ.

ક્યાંક નદીઓની ઉદાસી કિનારે પડી છે

ક્યાંક તારી યાદોની મોસમ વહી રહી છે

ઝાંઝવાના નીરની કથા વચ્ચે તૂ વસે છે

નીચે અહી તરસ્યાં ત્યાં મેઘા ઉચે ચડી છે

પંખીના કલરવ જેવી ઈચ્છાએક સળવળે છે

ઘાયલ દિલ! આ કેવી  વિરહની એક ક્ષણ છે

જ્યાં એકાંતે આવી છે સાજન તારી યાદ!!!

મારા સુવાંળા એ દિવસોની આ રેશમી પળો

કહેવાય છે જીન્દગી, એ હવે અટવાઈ ગઈ છે

ખળખળ વહેતાં શીતળ ઝરણાં બુઝે ના મનની પ્યાસ.

This entry was posted in કવિતા. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s