હાઈકુ.

           ૧

   યાદ આવતાં

પ્યારી સુખદ ક્ષણો

     અશ્રુ છલકે

            ૨

     અશ્રુ નયને

 વીરહની આ ઘડી

       હૈયે રૂદન

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s