પ્રીતડી.

કરી પ્રીતડી એવી રે  કાન્હા,પલમાં પમરાવી

           ગોપીઓને લીધી રે લલચાવી

આંખડી એવી રે તારી કાન્હા,પલમાં પલકાવી

            ગોપીઓને છોળે રે છલકાવી

રીતડી એવી રે તારી કાન્હા,પલમાં ભરમાવી

           ગોપીઓને સોણે રે શરમાવી

કરી વાતડી એવી રે કાન્હા,પલમાં સમજાવી

        ગોપીઓને પ્રીતડી રે સમજાણી

રાતડી એવી રે કાન્હા, પલમાં મલકાવી

        ગોપીઓને જીવનભર તડપાવી.

This entry was posted in કવિતા. Bookmark the permalink.

1 Response to પ્રીતડી.

  1. nabhakashdeep કહે છે:

    સુંદર ભક્તિ ગીત…મનમાં રટાયા કરે તેવું.

    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s