રમેશ પારેખનુ એક ગીત.

 આછી આછી રે મધરાતે જીવન જોયો રે તને

આછો ઉંઘમાં ઝીલાયો આછો જાગમાં ઝીલાયો

 ખરબચડા આંસુથી જીવન જોયો રે તને

 જાળીએ ચઢીને અમે ઝુલણતુ દીઠુ કાંય

ફળીયામાં સુજણાનુ ઝાડ

અમેરે જીવન બંધ પરબિડીયું ને

તમે કાગળની માંયનું લખાણ

મારા વેણને અભાવે જીવન મોહ્યો રે તને

આછી  આછી રે ….

ઘાસની સળીએ ભોંય વિંધતી ઉગેરે આવુ

આવુ, અમને તો ઉગતાં ન આવડ્યું

ઓછા ઓછા અડધેરી છાતીએ ઉભા રહ્યા

પછી, આપ લગી પુગતા ન આવડ્યું

પછી પાછલી પરોઢે જીવન ખોયો રે તને.

આછી આછી રે …..

This entry was posted in કવિતા. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s