Monthly Archives: જાન્યુઆરી 2013

સ્વાગતમ- ૨૦૧૩

                         Wish you Happy New Year                          નવું વર્ષ સૌના માટે સુખ શાંતિ                                        કલ્યાણકારી                                        મંગલમય                                          બની રહે.

Posted in Uncategorized | 1 ટીકા