સ્વાગતમ- ૨૦૧૩

                         Wish you Happy New Year

                         નવું વર્ષ સૌના માટે સુખ શાંતિ 

                                      કલ્યાણકારી

                                       મંગલમય

                                         બની રહે.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to સ્વાગતમ- ૨૦૧૩

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s