શુભ વિચાર.

( ફેસ બુક પરથી ગમેલું )

ધર્મ કરતાં કર્મ  એટલાં ચડિયાતાં  છે  કે

ધર્મ કરીને ભગવાન પાસે માગવું પડે છે

જ્યારે

કર્મ કરો એટલે ભગવાનને આપવું જ પડે છે.

This entry was posted in ચિંતન. Bookmark the permalink.

1 Response to શુભ વિચાર.

  1. pravina કહે છે:

    ૧૦૧ ટકા સાચી વાત છે !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s