શુભ વિચાર.

(૧ )

માત્ર  આંખો  જ  ખુલે  એને  ઉઠ્યા  કહેવાય,

દ્રષ્ટિ  ખુલે  તેને  જાગ્યા  કહેવાય.

( ૨ )

આપણી માતૃભાષાની મીઠાસ તો જુઓ

ખારા નમકને પણ મીઠુ કહીએ છીએ.

( ૩ )

આજ એટલે ?

બાકી રહેલ જીંદગીનો પહેલો દિવસ

( ૪ )

તમારો સ્વભાવ જ તમારુ ભવિષ્ય  છે.

( ૫ )

દરેક મનુષ્યને ચાર ગ્રહો નડતા હોય છે

સંગ્રહ – આગ્રહ – પરિગ્રહ – પૂર્વગ્રહ .

This entry was posted in ચિંતન. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s