શુભ વિચાર.

વૃધ્ધાવસ્થા  એટલે એવી અવસ્થા જ્યારે

તમને બધા સવાલના જવાબ ખબર હોય

પણ  તમને પુછવા  વાળુ  કોઈ  ના  હોય.

This entry was posted in ચિંતન. Bookmark the permalink.

1 Response to શુભ વિચાર.

  1. Triku C. Makwana કહે છે:

    એકાદ લાઈન હું ઉમેરું , ” વૃધ્ધાવસ્થા” એટલે એવી અવસ્થા જે સંતાનોની જાત કરતા પણ વધુ સેવા કરી હોય . તેજ સંતાનો દુશ્મને પણ ન આપ્યું હોય તેટલું દુખ આપે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s