સુખ-દુખ.

સુખ-દુખ

સુખ-દુખના તાંતણા ગુંથતી રહી જીવનભર

સુખ-દુખના ઘના વાદળોની નીચે ઘેરાઈને

બેસી રહી હું, મનમાં એકજ સુંદર આશા લઈ

આનંદવર્ષા તો વર્ષી નહી, ભીંજવું હતું મારે

સુખની એક ક્ષણ ઝંખુ સદા,આનંદની વર્ષામાં

જીવનની અનુભવની એરણ પર ઘડાઈને

જાણ્યુ આજે સુખ-દુખ તો છે મનના ખેલ

સાચું સુખ- આનંદ સમાયા આત્મસ્વરૂપમાં

પાપ-પુણ્યના હિસાબ કરતાં સમજાયું

એળે ગયું મારું અણમોલ આયખુ.

 

This entry was posted in કવિતા. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s