પચ્ચીસ પૈસાનો સિક્કો.

( વોટ્સ પર આવેલ મેસેજમાંથી ગમેલી કૃતિ )

પચ્ચીસ પૈસાનો સિક્કો

આજે કબાટમાંથી પચ્ચીસ પૈસાનો જુનો સિક્કો મળ્યો

જાણે ખોવાયેલા બાળપણનો એક હિસ્સો મળ્યો.

શું નહી મળતું હતું એ પચ્ચીસના સિક્કામાં

ચોકથી સ્કુલ સુધી, બસની રીટર્ન ટીકીટ મળતી હતી.

આખું જમરૂખ,ને ઢગલાબંધ કેરીની ચીરીઓ મળતી હતી.

લીલી વરીયાળી, બોર આમલી, આંબળાંની લિજ્જત મળતી હતી.

રંગબેરંગી પીપરર્મીંટ, ચોકલેટ,ને ચુરણની ગોળીઓ મળતી હતી.

અડધો કલાક ભાડેથી સાયકલ મળતી હતી.

લખોટી, ભમરડા ને ટીકડી, ફટાકડી મળતી હતી.

પતંગ દોરીની લચ્છી,અણીદાર પેન્સિલ ને સુગંધી રબરની જોડી મળતી હતી.

બરફના ગોળા ને શરબતની લહેજત મળતી હતી.

રબરવાળી કુલફી ને ક્વોલીટીની કેન્ડી મળતી હતી.

C બાયોસ્કોપમાં દશ મિનીટની ફિલ્મ જોવા મળતી હતી.

યાદ કરો મિત્રો

પચ્ચીસ પૈસામાં સો ગણી વસ્તુઓ મળતી હતી.

નાની નાની વસ્તુઓમાં અઢળક ખુશીઓ મળતી હતી.

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s