માતાજીની ધૂન.

જગદ ઉધ્ધારીણી માતા દુર્ગા ,

જગદ ઉધ્ધારીણી મા .— ૨

જાગો જાગો મા, જાગો જાગો મા,

જાગો જાગો મા જનની .– ૨

હૈ ગૌરી દેવી, રણચંડીદેવી ,

હે શિવ રમણી જાગો મા .– ૨

જાગો જાગો મા, જાગો જાગો મા ,

જાગો જાગો મા જનની .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s